Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:36 46 Fotovoltaické součástky


bylo nalezeno 88 norem


ČSN CLC/TS 61836
Solární fotovoltaické energetické systémy - Termíny, definice a značky
Třídicí znak:364600
Účinnost od:1.4.2012

ČSN EN 60891 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách
Třídicí znak:364601
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 60904-1 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.7.2007
Platnost bude ukončena:30.10.2023
Změny:*Z1 7.21

ČSN EN 60904-2 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční solární součástky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:27.2.2018
Změny:*Z1 10.15

ČSN EN 60904-2 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 60904-3 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro fotovoltaické (PV) solární součástky pro pozemní použití, včetně referenčních údajů o spektrálním rozložení ozařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:20.5.2019
Změny:*Z1 2.17

ČSN EN 60904-3 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.3.2017
Platnost bude ukončena:5.7.2022
Změny:*Z1 11.19

ČSN EN 60904-4
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.6.2010
Platnost bude ukončena:17.12.2022
Změny:*Z1 6.20

ČSN EN 60904-5 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 60904-7 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.1.2010
Platnost bude ukončena:24.9.2022
Změny:*Z1 4.20

ČSN EN 60904-8 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 8: Měření spektrální citlivosti fotovoltaické (PV) součástky
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 60904-9
Fotovoltaické součástky - Část 9: Požadavky na výkon solárního simulátoru
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.7.2008
Platnost bude ukončena:23.10.2023
Změny:*Z1 7.21

ČSN EN 60904-1-1
Fotovoltaické součástky - Část 1-1: Měření voltampérových charakteristik fotovoltaických (PV) součástek s více přechody
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 60904-10 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření linearity
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.11.2010
Platnost bude ukončena:23.10.2023
Změny:*Z1 7.21

ČSN EN 60904-8-1
Fotovoltaické součástky - Část 8-1: Měření spektrální citlivosti fotovoltaických (PV) součástek s více přechody
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN IEC 60904-1 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN IEC 60904-3 ed. 4
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN IEC 60904-4 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.7.2020
Opravy:*1 5.21

ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN IEC 60904-9 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 9: Klasifikace charakteristik solárního simulátoru
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN IEC 60904-10 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření lineární závislosti a linearity
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN 61853-1
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 1: Měření výkonnosti ozařování a teploty a jmenovité údaje výkonu
Třídicí znak:364605
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 61853-2
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 2: Měření spektrální odezvy, úhlu dopadu a pracovní teploty modulu
Třídicí znak:364605
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN IEC 61853-3
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 3: Údaje energie fotovoltaického modulu
Třídicí znak:364605
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN IEC 61853-4
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 4: Standardní referenční klimatické profily
Třídicí znak:364605
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 62670-1
Zkoušení výkonnosti fotovoltaických koncentrátorů (CPV) - Část 1: Normální podmínky
Třídicí znak:364606
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 62670-2
Zkoušení výkonnosti fotovoltaických koncentrátorů (CPV) - Část 2: Měření energie
Třídicí znak:364606
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN 62670-3
Fotovoltaické koncentrátory (CPV) - Zkoušení výkonnosti - Část 3: Měření výkonnosti a stanovení výkonu
Třídicí znak:364606
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN IEC 62688
Moduly a sestavy fotovoltaických koncentrátorů - Bezpečnostní způsobilost
Třídicí znak:364607
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN 61701 ed. 2
Zkoušení koroze fotovoltaických (PV) modulů solnou mlhou
Třídicí znak:364611
Účinnost od:1.9.2012
Platnost bude ukončena:16.7.2023
Změny:*Z1 3.21

ČSN EN IEC 61701 ed. 3
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze solnou mlhou
Třídicí znak:364611
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 62716
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze amoniakem
Třídicí znak:364614
Účinnost od:1.5.2014
Opravy:*1 2.16

ČSN EN 62759-1
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů
Třídicí znak:364615
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN IEC 62892
Rozšířené tepelné cyklování fotovoltaických modulů - Zkušební postup
Třídicí znak:364616
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 61724-1
Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování
Třídicí znak:364620
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN 62124
Samostatné fotovoltaické (PV) systémy - Ověření návrhu
Třídicí znak:364621
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 62446-1
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola
Třídicí znak:364623
Účinnost od:1.11.2016
Změny:*A1 5.19

ČSN EN 62446
Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí - Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364623
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:23.2.2019
Změny:*Z1 10.16

ČSN EN IEC 62446-2
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Údržba PV systému
Třídicí znak:364623
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 50530
Celková účinnost fotovoltaických invertorů spojených s elektrorozvodnou sítí
Třídicí znak:364624
Účinnost od:1.11.2010
Změny:A1 8.13

ČSN EN 62116 ed. 2
Fotovoltaické střídače připojené do elektrizační soustavy - Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu
Třídicí znak:364625
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 62116
Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu fotovoltaických střídačů připojených do elektrizační soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364625
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:2.4.2017
Změny:*Z1 12.14

ČSN EN 62509
Regulátory nabití baterie pro fotovoltaické systémy - Výkonnost a funkce
Třídicí znak:364626
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 50548
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly
Třídicí znak:364627
Účinnost od:1.1.2012
Změny:*A1 3.14, *A2 9.15

ČSN EN 62253
Fotovoltaické čerpací systémy - Způsobilost návrhu a výkonnost
Třídicí znak:364628
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 62817
Fotovoltaické systémy - Posouzení návrhu sledování Slunce
Třídicí znak:364629
Účinnost od:1.9.2015
Změny:A1 5.18

ČSN EN 61829 ed. 2
Pole fotovoltaických (PV) modulů - Měření voltampérových charakteristik v zapnutém stavu
Třídicí znak:364630
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 61215 ed. 2
Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:10.2.2020
Opravy:*1 2.20
Změny:*Z1 12.16

ČSN EN 61215-1
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN 61215-2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.8.2017
Opravy:*1 2.18, *2 11.18, *3 2.20

ČSN EN 61215-1-1
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.1.2017

ČSN EN 61215-1-2
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe)
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 61215-1-3
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 61215-1-4
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(In,GA)(S,Se)2
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 62108 ed. 2
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
Třídicí znak:364632
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 62108
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364632
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:31.10.2019
Změny:*Z1 6.17

ČSN EN 61646 ed. 2
Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364633
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:5.5.2020
Změny:*Z1 10.17, *Z2 2.18

ČSN EN IEC 62938
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení nerovnoměrnosti zatížení sněhem
Třídicí znak:364633
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 62925
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů - Zkouška teplotními cykly pro rozlišení životnosti při zvýšené tepelné únavě
Třídicí znak:364634
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 50380 ed. 2
Požadavky na značení a dokumentaci pro fotovoltaické moduly
Třídicí znak:364635
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 50461
Solární články - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku
Třídicí znak:364636
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 50513
Destičky pro sluneční články - Katalogové údaje a informace o destičkách z krystalického křemíku pro výrobu slunečních článků
Třídicí znak:364637
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 50524
Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory
Třídicí znak:364638
Účinnost od:1.1.2010

ČSN 36 4639
Metoda pro určování difúzní délky minoritních nosičů proudu v křemíkových destičkách měřením povrchového fotonapětí
Třídicí znak:364639
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 62920
Systémy fotovoltaických generátorů - Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu
Třídicí znak:364641
Účinnost od:1.5.2018
Změny:A11 1.21

ČSN EN 61730-1
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364650
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:27.4.2021
Změny:*A1 8.12, *A2 12.13, *A11 10.15, *Z1 9.18

ČSN EN 61730-2
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364650
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:27.4.2021
Změny:*A1 8.12, *Z1 9.18

ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci
Třídicí znak:364650
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení
Třídicí znak:364650
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 62109-1
Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:364651
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN 62109-2
Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 2: Zvláštní požadavky pro střídače
Třídicí znak:364651
Účinnost od:1.5.2012

ČSN EN 62790
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky
Třídicí znak:364652
Účinnost od:1.9.2015
Platnost bude ukončena:19.8.2023
Změny:*Z1 3.21

ČSN EN IEC 62790 ed. 2
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky
Třídicí znak:364652
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 62852
Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky
Třídicí znak:364653
Účinnost od:1.9.2015
Opravy:*1 7.19
Změny:*A1 12.20

ČSN EN 50583-1
Fotovoltaika v budovách - Část 1: Moduly BIPV
Třídicí znak:364654
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 50583-2
Fotovoltaika v budovách - Část 2: Systémy BIPV
Třídicí znak:364654
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 62979
Fotovoltaický modul - Překlenovací dioda - Zkouška tepelného lavinového jevu
Třídicí znak:364655
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 62788-1-2
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-2: Zapouzdřovací materiály - Měření objemové rezistivity materiálů pro zapouzdření a ostatních polymerických materiálů
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.3.2017

ČSN EN 62788-1-4
Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.8.2017
Změny:A1 7.21

ČSN EN 62788-1-5
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.6.2017
Opravy:1 5.18

ČSN EN 62788-1-6
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-6: Zapouzdřovací materiály - Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v ethylen-vinylacetátu
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.12.2017
Změny:A1 2.21

ČSN EN IEC 62788-1-7
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-7: Zapouzdřovací materiály - Zkušební postup pro zkoušky optické trvanlivosti
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.2.2021

ČSN EN IEC 62788-5-1
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 5-1: Těsnění hran - Doporučené zkušební metody pro použití materiálů na utěsnění hran
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN IEC 62788-6-2
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 6-2: Obecné zkoušky - Zkouška pronikání vlhkosti polymerními materiály
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 62805-1
Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 1: Měření celkového zákalu a spektrární distribuce zákalu
Třídicí znak:364661
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 62805-2
Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 2: Měření prostupnosti a odrazivosti
Třídicí znak:364661
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN IEC 63202-1
Fotovoltaické články - Část 1: Měření degradace způsobené světlem fotovoltaických článků z krystalického křemíku
Třídicí znak:364662
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN IEC 62941
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Systém kvality pro výrobu fotovoltaických (PV) modulů
Třídicí znak:364663
Účinnost od:1.11.2020

 
 
Reklama