Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61215-2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures
Poznámka:S účinností od 2020-02-10 se touto normou spolu s ČSN EN 61215-1-1 (36 4631) z prosince 2016 a ČSN EN 61215-1 (36 4631) z března 2017 nahrazuje ČSN EN 61215 ed. 2 (36 4631) z ledna 2006, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Tato norma částečně nahrazuje normu ČSN EN 61646 ed. 2 (36 4633) z února 2009. Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61215-2:2017 dovoleno do 2020-02-10 používat dosud platné ČSN EN 61215 ed. 2 (36 4631) z ledna 2006 a ČSN EN 61646 ed. 2 (36 4633) z února 2009. Touto normou bude spolu s dalšími postupně vydávanými částmi souboru ČSN EN 61215 nahrazena ČSN EN 61215 ed. 2 (36 4631) z ledna 2006. ČSN EN 61215 ed. 2 bude zrušena až po vydání všech částí souboru ČSN EN 61215.
Třídicí znak:364631
Schválena:14.6.2017
Vydána:1.7.2017
Účinnost od:1.8.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3183 kB
Opravy:*1 2.18, *2 11.18, *3 2.20 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.2.2018
Věstník:2/2018
Účinnost od:1.3.2018
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:664 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková oprava
Vydána:1.11.2018
Věstník:11/2018
Účinnost od:1.12.2018
Počet stran:12
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:953 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 3
Typ:tisková oprava
Vydána:1.2.2020
Věstník:2/2020
Účinnost od:8.2.2020
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:142 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama