Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62116 ed. 2
Fotovoltaické střídače připojené do elektrizační soustavy - Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures
Poznámka:S účinností od 2017-04-02 se nahrazuje ČSN EN 62116 (36 4625) z prosince 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:364625
Schválena:23.10.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:299 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama