Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62446
Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí - Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 62446-1 (36 4623) z října 2016, která tuto normu zcela nahradí od 2019-02-23.
Třídicí znak:364623
Schválena:10.5.2010
Vydána:1.6.2010
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:23.2.2019
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1277 kB
Změny:*Z1 10.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2016
Věstník:10/2016
Účinnost od:1.11.2016
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:131 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama