Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61724-1
Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring
Poznámka:S účinností od 2020-04-07 se částečně nahrazuje ČSN EN 61724 (36 4620) z června 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou
Třídicí znak:364620
Schválena:9.11.2017
Vydána:1.12.2017
Účinnost od:1.1.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2849 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama