Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61646 ed. 2
Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 61215-2 (36 4631) z února 2018, která tuto normu částečně nahradí od 2020-02-10. Souběžně s touto normou platí ČSN EN 61215-1-2 (36 4631) z října 2017, která tuto normu částečně nahradí od 2020-04-28. Souběžně s touto normou platí ČSN EN 61215-1-3 (36 4631) z října 2017 a ČSN EN 61215-1-4 (36 4631) z října 2017, které tuto normu zcela nahradí od 2020-05-05. S účinností od 2011-06-01 se nahrazuje ČSN EN 61646 (36 4630) z března 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:364633
Schválena:27.1.2009
Vydána:1.2.2009
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:5.5.2020
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1136 kB
Změny:*Z1 10.17, *Z2 2.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2017
Věstník:10/2017
Účinnost od:1.11.2017
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:130 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2018
Věstník:2/2018
Účinnost od:1.3.2018
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:136 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama