Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62788-1-6
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-6: Zapouzdřovací materiály - Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v ethylen-vinylacetátu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-6: Encapsulants - Test methods for determining the degree of cure in Ethylene-Vinyl Acetate
Třídicí znak:364660
Schválena:12.9.2017
Vydána:1.11.2017
Účinnost od:1.12.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2377 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama