Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61701 ed. 2
Zkoušení koroze fotovoltaických (PV) modulů solnou mlhou

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules
Poznámka:S účinností od 2015-01-19 se nahrazuje ČSN EN 61701 (36 4611) z dubna 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:364611
Schválena:16.7.2012
Vydána:1.8.2012
Účinnost od:1.9.2012
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1308 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama