Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61215 ed. 2
Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 61215-1-1 (36 4631) z prosince 2016, která tuto normu částečně nahradí od 2019-04-13. Tato ČSN EN 61215 ed. 2 z ledna 2006 zůstává v platnosti, dokud nebudou vydány všechny části souboru ČSN EN 61215, které tuto normu budou postupně nahrazovat.
Třídicí znak:364631
Schválena:16.12.2005
Vydána:1.1.2006
Účinnost od:1.2.2006
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:102
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN 61215:2005, IEC 61215:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1034 kB
Změny:*Z1 12.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2016
Věstník:12/2016
Účinnost od:1.1.2017
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:135 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama