Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61215 ed. 2
Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 61215-1-1 (36 4631) z prosince 2016, ČSN EN 61215-1 (36 4631) z března 2017 a ČSN EN 61215-2 (36 4631) z července 2017, které tuto normu zcela nahradí od 2020-02-10. Tato ČSN EN 61215 ed. 2 z ledna 2006 zůstává v platnosti, dokud nebudou vydány všechny části souboru ČSN EN 61215, které tuto normu budou postupně nahrazovat.
Třídicí znak:364631
Schválena:16.12.2005
Vydána:1.1.2006
Účinnost od:1.2.2006
Platnost bude ukončena:10.2.2020
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:102
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN 61215:2005, IEC 61215:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1034 kB
Opravy:*1 2.20 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 12.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
NOVÁ OPRAVA
Typ:tisková oprava
Vydána:1.2.2020
Věstník:2/2020
Účinnost od:8.2.2020
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:145 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2016
Věstník:12/2016
Účinnost od:1.1.2017
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:135 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama