Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 175 norem


ČSN EN 13306
Údržba - Terminologie údržby
Třídicí znak:010660
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 13306
Údržba - Terminologie údržby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010660
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 13306
Údržba - Terminologie údržby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010660
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 60706-2
Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje
Třídicí znak:010661
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 13460
Údržba - Dokumentace pro údržbu
Třídicí znak:010662
Účinnost od:1.12.2009

ČSN EN 13269
Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě
Třídicí znak:010663
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 13269
Směrnice pro vypracování smluv o údržbě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010663
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.9.2007

ČSN EN 13269
Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010663
Účinnost od:1.9.2007
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 15341
Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby
Třídicí znak:010664
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN 15341
Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010664
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.2.2020

TNI CEN/TR 15628
Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:010666
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:28.2.2015

ČSN EN 15628
Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby
Třídicí znak:010666
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN 15331
Kritéria pro návrh, management a řízení služeb údržby budov
Třídicí znak:010670
Účinnost od:1.3.2012

ČSN ISO 45001
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití
Třídicí znak:010801
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN ISO 80000-3
Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 80000-4
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021
Opravy:*1 1.21

ČSN EN ISO 80000-4
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-5
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-5
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.4.2020
Opravy:*1 10.16
Změny:*Z1 9.13

ČSN EN ISO 80000-5
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-8
Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.2.2021

ČSN EN ISO 80000-8
Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.11.2020
Platnost ukončena:1.2.2021

ČSN EN ISO 80000-9
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-9
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-10
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-10
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-11
Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 80000-12
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-12
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika pevných látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.4.2020
Opravy:*1 10.16
Změny:*Z1 9.13

ČSN EN ISO 80000-12
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzovaných látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN ISO 31-4
Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.1995
Platnost ukončena:1.10.2011
Změny:*Amd.1 4.01

ČSN ISO 80000-1
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.8.2011
Opravy:*1 3.13, *2 12.18
Změny:*Z1 9.13

ČSN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2012
Platnost ukončena:1.4.2020
Změny:*Z1 9.13

ČSN ISO 80000-7
Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.7.2012
Opravy:*1 10.16

ČSN ISO 1000
Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011301
Účinnost od:1.7.1997
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN 01 1323
Veličiny a jednotky sdílení tepla a přenosu látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011323
Účinnost od:1.5.1988
Platnost ukončena:1.12.2001
Změny:1 10.95, *2 5.98

ČSN EN 16001
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011501
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN ISO 50001
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
Třídicí znak:011501
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN ISO 50001
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011501
Účinnost od:1.2.2012
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 15900
Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky
Třídicí znak:011502
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN 16212
Energetická účinnost a výpočty úspor - Metody top-down a bottom-up
Třídicí znak:011503
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 16231
Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu
Třídicí znak:011504
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 16247-1
Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 16247-2
Energetické audity - Část 2: Budovy
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 16247-3
Energetické audity - Část 3: Procesy
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 16247-4
Energetické audity - Část 4: Doprava
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 16247-5
Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN ISO/IEC 13273-1
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost
Třídicí znak:011506
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN ISO/IEC 13273-2
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
Třídicí znak:011506
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN 17463
Hodnocení energetických investic (VALERI)
Třídicí znak:011507
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 16325+A1
Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny
Třídicí znak:011510
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 16325
Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011510
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN ISO 17741
Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů
Třídicí znak:011511
Účinnost od:1.12.2016

ČSN ISO 17743
Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie
Třídicí znak:011512
Účinnost od:1.1.2017

ČSN EN 17267
Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat
Třídicí znak:011513
Účinnost od:1.4.2020

ČSN ISO 50002
Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití
Třídicí znak:011514
Účinnost od:1.6.2016

ČSN ISO 50003
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií
Třídicí znak:011515
Účinnost od:1.2.2022

ČSN ISO 50003
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011515
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN ISO 50004
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001
Třídicí znak:011516
Účinnost od:1.1.2021

ČSN ISO 50004
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011516
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN ISO 50006
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod
Třídicí znak:011517
Účinnost od:1.3.2016

ČSN ISO 50015
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod
Třídicí znak:011518
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 3740
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro použití základních norem
Třídicí znak:011603
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 3743-2
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti
Třídicí znak:011605
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 11205
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011618
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN ISO 1996-1
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
Třídicí znak:011621
Účinnost od:1.3.2017

ČSN ISO 1996-2
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku
Třídicí znak:011621
Účinnost od:1.10.2018

ČSN ISO 1996-2
Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011621
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN ISO 1683
Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a vibracích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011626
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN ISO 11904-2
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011636
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN ISO 15665
Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub
Třídicí znak:011642
Účinnost od:1.1.2007

ČSN EN ISO 5135
Akustika - Určování hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek, klapek a ventilů vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti
Třídicí znak:011669
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN ISO 5135
Akustika - Určení hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek a regulačních a uzavíracích součástí vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011669
Účinnost od:1.4.2021
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN ISO 10302-1
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem
Třídicí znak:011673
Účinnost od:1.11.2011

ČSN ISO 10302-2
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí
Třídicí znak:011673
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN ISO 17624
Akustika - Směrnice pro snižování hluku akustickými clonami v kancelářích a provozovnách
Třídicí znak:011684
Účinnost od:1.7.2005

ČSN ISO 226
Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti
Třídicí znak:011687
Účinnost od:1.5.2005

ČSN ISO 15664
Akustika - Návrhy postupů snižování hluku nezakrytých závodů a průmyslových provozů
Třídicí znak:011688
Účinnost od:1.5.2005

ČSN EN ISO 17201-1
Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011690
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.9.2019
Opravy:*1 7.09

TNI ISO/TR 17534-2
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality
Třídicí znak:011693
Účinnost od:1.9.2018

TNI ISO/TR 17534-3
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1
Třídicí znak:011693
Účinnost od:1.10.2018

TNI ISO/TR 17534-4
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 4: Doporučení pro implementaci SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/996 v softwaru se zabezpečenou kvalitou v souladu s ISO 17534-1
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:011693
Účinnost od:1.8.2022

ČSN ISO 20270
Akustika - Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí - Nepřímé měření blokovacích sil
Třídicí znak:011694
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN ISO 10209
Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
Třídicí znak:013101
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN ISO 10209
Technické výkresy - Terminologie - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013101
Účinnost od:1.3.2013
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN ISO 13567-1
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady
Třídicí znak:013104
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN ISO 13567-1
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013104
Účinnost od:1.4.2019
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN ISO 13567-2
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
Třídicí znak:013104
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN ISO 13567-2
Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013104
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN 01 3107
Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013107
Účinnost od:1.1.1982
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN ISO 6433
Technická dokumentace produktu - Odkazy částí
Třídicí znak:013108
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN ISO 6433
Technická dokumentace produktu - Odkazy na části
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013108
Účinnost od:1.3.2013
Platnost ukončena:1.2.2019
Opravy:1 10.18

ČSN EN ISO 128-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Úvod a základní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2021
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-2
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-2
Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.3.2021
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-3
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-3
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, řezy a průřezy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.2.2021
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-100
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Rejstřík
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-100
Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Přehled
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2021
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN ISO 128-23
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN ISO 128-24
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2019
Platnost ukončena:1.6.2021
Opravy:*1 2.19

ČSN ISO 128-33
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2019
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN ISO 128-43
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 3098-1
Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
Třídicí znak:013115
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 3098-1
Technická dokumentace - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013115
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN ISO 16016
Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů
Třídicí znak:013116
Účinnost od:1.2.2019

ČSN ISO 7573
Technická dokumentace produktu - Seznamy částí
Třídicí znak:013125
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN ISO 129-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady
Třídicí znak:013130
Účinnost od:1.5.2019
Změny:*Z1 4.20, *A1 9.21

ČSN ISO 129-1
Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013130
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN ISO 15786
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr
Třídicí znak:013133
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 3040
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužely
Třídicí znak:013135
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN ISO 7083
Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry
Třídicí znak:013138
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN ISO 7083
Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013138
Účinnost od:1.1.2022
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN ISO 1660
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu
Třídicí znak:013139
Účinnost od:1.1.2021

ČSN ISO 5845-2
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavy - Část 2: Nýty pro leteckou techniku
Třídicí znak:013152
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 13715
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
Třídicí znak:013205
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN ISO 13715
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013205
Účinnost od:1.5.2020
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN ISO 13715
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013205
Účinnost od:1.1.2019
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN ISO 13444
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a označování rýhování
Třídicí znak:013242
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 6412-1
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 6412-1
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.5.2021

ČSN EN ISO 6412-2
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 6412-2
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 2: Izometrické promítání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN ISO 6412-3
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 3: Příslušenství pro větrací a odvodňovací systémy
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 6412-3
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN 01 3406
Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech
Třídicí znak:013406
Účinnost od:1.11.2015
Opravy:*1 6.16

ČSN 01 3420
Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
Třídicí znak:013420
Účinnost od:1.8.2004

ČSN EN ISO 8560
Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek
Třídicí znak:013420
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 8560
Výkresy pozemních staveb - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013420
Účinnost od:1.12.2019
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN 01 3449
Výkresy pozemních staveb. Zjednodušené výkresy pozemních staveb
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013449
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.8.2004

ČSN 01 3450
Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace
Třídicí znak:013450
Účinnost od:1.3.2006

ČSN 01 3450
Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013450
Účinnost od:1.3.1994
Platnost ukončena:1.3.2006
Změny:*Z1 7.02

ČSN 01 3452
Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení
Třídicí znak:013452
Účinnost od:1.3.2006

ČSN 01 3452
Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013452
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.3.2006

ČSN 01 3454
Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace
Třídicí znak:013454
Účinnost od:1.3.2006

ČSN 01 3454
Výkresy ve stavebnictví. Výkresy vzduchotechnických zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013454
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.3.2006

ČSN 01 3462
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu
Třídicí znak:013462
Účinnost od:1.1.1995

ČSN 01 3463
Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace
Třídicí znak:013463
Účinnost od:1.4.1997

ČSN 01 3464
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu
Třídicí znak:013464
Účinnost od:1.7.1988

ČSN 01 3502
Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013502
Účinnost od:1.1.1986
Platnost ukončena:1.1.2003

ČSN 01 3504
Výkresy potrubí. Označování potrubí podle provozní látky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013504
Účinnost od:1.1.1987
Platnost ukončena:1.1.2003
Změny:a 8.87

ČSN 01 3613
Značky pro energetická schémata. Základní zařízení a potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013613
Účinnost od:1.1.1982
Platnost ukončena:1.2.2002
Změny:a 8.89

ČSN ISO 14617-1
Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.10.2006

ČSN ISO 14617-1
Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.3.2004
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN ISO 14617-2
Grafické značky pro schémata - Část 2: Značky všeobecného použití
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.11.2003

ČSN ISO 14617-3
Grafické značky pro schémata - Část 3: Spojení a související zařízení
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.12.2003

ČSN ISO 14617-4
Grafické značky pro schémata - Část 4: Ovládače a související zařízení
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.12.2003

ČSN ISO 14617-5
Grafické značky pro schémata - Část 5: Měřicí a řídicí zařízení
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.2.2004

ČSN ISO 14617-6
Grafické značky pro schémata - Část 6: Měřicí a řídicí funkce
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.2.2004

ČSN ISO 14617-7
Grafické značky pro schémata - Část 7: Základní mechanické komponenty
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.2.2004

ČSN ISO 14617-8
Grafické značky pro schémata - Část 8: Ventily a tlumiče
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.3.2004

ČSN ISO 14617-9
Grafické značky pro schémata - Část 9: Čerpadla, kompresory a ventilátory
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.3.2004

ČSN ISO 14617-10
Grafické značky pro schémata - Část 10: Měniče energie tekutin
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.1.2004

ČSN ISO 14617-11
Grafické značky pro schémata - Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.11.2003

ČSN ISO 14617-12
Grafické značky pro schémata - Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.11.2003

ČSN ISO 14617-15
Grafické značky pro schémata - Část 15: Instalační schémata a mapy sítí
Třídicí znak:013630
Účinnost od:1.12.2003

ČSN ISO 11005
Technická dokumentace produktu - Užívání hlavních dokumentů
Třídicí znak:013712
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN 61082-1 ed. 2
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013780
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:2.12.2017
Změny:*Z1 9.15

ČSN EN 81714-2 ed. 2
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu
Třídicí znak:013790
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN ISO 81714-1
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla
Třídicí znak:013790
Účinnost od:1.1.2011

ČSN ISO 5408
Závity - Slovník
Třídicí znak:014001
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN 10226-1
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity - Rozměry, tolerance a označování
Třídicí znak:014032
Účinnost od:1.3.2005

ČSN EN 10226-2
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování
Třídicí znak:014032
Účinnost od:1.2.2006
Opravy:*1 4.06

ČSN EN 10226-3
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry
Třídicí znak:014032
Účinnost od:1.9.2005

TNI ISO/IEC TR 17028
Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb
Třídicí znak:015247
Účinnost od:1.9.2018

ČSN P ISO/IEC TS 17021-10
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Třídicí znak:015257
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO/IEC 17050-1
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:015259
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN ISO/IEC 17050-1
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015259
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.4.2011

ČSN EN ISO/IEC 17050-2
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace
Třídicí znak:015259
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN ISO/IEC 17020
Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
Třídicí znak:015260
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN ISO/IEC 17020
Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015260
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.12.2012
Opravy:*1 9.09

ČSN P ISO/IEC TS 17022
Posuzování shody - Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou
Třídicí znak:015266
Účinnost od:1.8.2013

 
 
Reklama