Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 17743
Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy savings - Definition of a methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings
Třídicí znak:011512
Schválena:7.11.2016
Vydána:1.12.2016
Účinnost od:1.1.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1646 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama