Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN ISO 1996-2
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of sound pressure levels
Třídicí znak:011621
Schválena:27.8.2018
Vydána:1.9.2018
Účinnost od:1.10.2018
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:903 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama