Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 6433
Technická dokumentace produktu - Odkazy na části

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Technical product documentation - Part references
Třídicí znak:013108
Schválena:19.12.2012
Vydána:1.2.2013
Účinnost od:1.3.2013
Platnost ukončena:1.2.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:619 kB
Opravy:1 10.18 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:vyhlášená oprava
Vydána:1.10.2018
Věstník:10/2018
Účinnost od:1.11.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:119 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama