Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 10226-3
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Pipes threads where pressure tight joint are made on the threads - Part 3: Verification by means of limit gauges
Třídicí znak:014032
Schválena:21.7.2005
Vydána:1.8.2005
Účinnost od:1.9.2005
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 10226-3:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2660 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama