Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO/IEC 13273-2
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology - Part 2: Renewable energy sources
Třídicí znak:011506
Schválena:14.9.2016
Vydána:1.10.2016
Účinnost od:1.11.2016
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:619 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama