Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:01 52 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace


bylo nalezeno 8 norem

TNI ISO/IEC TR 17028
Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb
Třídicí znak:015247
Účinnost od:1.9.2018

ČSN P ISO/IEC TS 17021-10
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Třídicí znak:015257
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO/IEC 17050-1
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:015259
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN ISO/IEC 17050-1
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015259
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.4.2011

ČSN EN ISO/IEC 17050-2
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace
Třídicí znak:015259
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN ISO/IEC 17020
Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
Třídicí znak:015260
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN ISO/IEC 17020
Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015260
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.12.2012
Opravy:*1 9.09

ČSN P ISO/IEC TS 17022
Posuzování shody - Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou
Třídicí znak:015266
Účinnost od:1.8.2013

 
 
Reklama