Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:01 31 Technické výkresy


bylo nalezeno 17 norem

ČSN EN ISO 10209
Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
Třídicí znak:013101
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN ISO 10209
Technické výkresy - Terminologie - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013101
Účinnost od:1.3.2013
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN ISO 13567-1
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady
Třídicí znak:013104
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN ISO 13567-2
Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
Třídicí znak:013104
Účinnost od:1.6.2018

ČSN 01 3107
Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013107
Účinnost od:1.1.1982
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN ISO 6433
Technická dokumentace produktu - Odkazy částí
Třídicí znak:013108
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN ISO 6433
Technická dokumentace produktu - Odkazy na části
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013108
Účinnost od:1.3.2013
Platnost ukončena:1.2.2019
Opravy:1 10.18

ČSN ISO 128-23
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.7.2004

ČSN ISO 128-24
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2019
Opravy:*1 2.19

ČSN ISO 128-33
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2019

ČSN ISO 128-43
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 3098-1
Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
Třídicí znak:013115
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 3098-1
Technická dokumentace - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013115
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN ISO 16016
Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů
Třídicí znak:013116
Účinnost od:1.2.2019

ČSN ISO 7573
Technická dokumentace produktu - Seznamy částí
Třídicí znak:013125
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN ISO 129-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady
Třídicí znak:013130
Účinnost od:1.5.2019
Změny:*Z1 4.20

ČSN ISO 129-1
Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013130
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.5.2019

 
 
Reklama