Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 128-23
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Technical drawings - General principles of presentation - Part 23: Lines on construction drawings
Třídicí znak:013114
Schválena:27.5.2004
Vydána:1.6.2004
Účinnost od:1.7.2004
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 128-23:1999
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1187 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama