Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 15 norem

ČSN EN ISO 11205
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011618
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN ISO 1996-1
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
Třídicí znak:011621
Účinnost od:1.3.2017

ČSN ISO 1996-2
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku
Třídicí znak:011621
Účinnost od:1.10.2018

ČSN ISO 1996-2
Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011621
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN ISO 1683
Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a vibracích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011626
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN ISO 11904-2
Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)
Třídicí znak:011636
Účinnost od:1.7.2005

ČSN ISO 15665
Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub
Třídicí znak:011642
Účinnost od:1.1.2007

ČSN ISO 10302-1
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem
Třídicí znak:011673
Účinnost od:1.11.2011

ČSN ISO 10302-2
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí
Třídicí znak:011673
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN ISO 17624
Akustika - Směrnice pro snižování hluku akustickými clonami v kancelářích a provozovnách
Třídicí znak:011684
Účinnost od:1.7.2005

ČSN ISO 226
Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti
Třídicí znak:011687
Účinnost od:1.5.2005

ČSN ISO 15664
Akustika - Návrhy postupů snižování hluku nezakrytých závodů a průmyslových provozů
Třídicí znak:011688
Účinnost od:1.5.2005

ČSN EN ISO 17201-1
Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011690
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.9.2019
Opravy:*1 7.09

TNI ISO/TR 17534-2
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality
Třídicí znak:011693
Účinnost od:1.9.2018

TNI ISO/TR 17534-3
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1
Třídicí znak:011693
Účinnost od:1.10.2018

 
 
Reklama