Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 01 1323
Veličiny a jednotky sdílení tepla a přenosu látek

NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Quantities and units of heat transmission and transfer of matter
Třídicí znak:011323
Schválena:11.8.1986
Účinnost od:1.5.1988
Platnost ukončena:1.12.2001
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:2816 kB
Změny:1 10.95, *2 5.98 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:věstníková změna
Vydána:1.10.1995
Věstník:10/1995
Účinnost od:1.12.1995
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:22 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.1998
Věstník:5/1998
Účinnost od:1.6.1998
Počet stran:2
Orientační cena:18 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:59 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama