Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10209
Technické výkresy - Terminologie - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
Třídicí znak:013101
Schválena:19.12.2012
Vydána:1.2.2013
Účinnost od:1.3.2013
Platnost ukončena:1.4.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:128
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3182 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama