Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN ISO/IEC 17020
Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Conformity assessment - General critteria for the operation of variour types of bodies performing inspection
Třídicí znak:015260
Schválena:25.2.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.12.2012
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO/IEC 17020:2004, ISO/IEC 17020:1998
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:250 kB
Opravy:*1 9.09 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.9.2009
Věstník:9/2009
Účinnost od:1.10.2009
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:124 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama