Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 50001
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy management systems - Requirements with guidance for use
Třídicí znak:011501
Schválena:20.12.2011
Vydána:1.1.2012
Účinnost od:1.2.2012
Platnost ukončena:1.4.2019
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:6424 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama