Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 129-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles
Poznámka:Změna označení ČSN
Třídicí znak:013130
Schválena:13.3.2019
Vydána:1.4.2019
Účinnost od:1.5.2019
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:7495 kB
Změny:*Z1 4.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2020
Věstník:4/2020
Účinnost od:1.5.2020
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:163 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama