Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 01 3502
Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí

NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Drawings of pipelines. Symbols of pipelines
Třídicí znak:013502
Schválena:26.11.1984
Účinnost od:1.1.1986
Platnost ukončena:1.1.2003
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1311 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama