Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 6412-3
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems
Třídicí znak:013245
Schválena:13.6.2018
Vydána:1.8.2018
Účinnost od:1.9.2018
Platnost bude ukončena:1.4.2021
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:941 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama