Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 01 3450
Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Drawings of sanitary installations
Třídicí znak:013450
Schválena:28.6.1993
Vydána:1.2.1994
Účinnost od:1.3.1994
Platnost ukončena:1.3.2006
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 4067-2:1980
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1849 kB
Změny:*Z1 7.02 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2002
Věstník:7/2002
Účinnost od:1.8.2002
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:52 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama