Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10209
Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
Třídicí znak:013101
Schválena:16.2.2015
Vydána:1.3.2015
Účinnost od:1.4.2015
Počet stran:152
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:836 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama