Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

TNI ISO/IEC TR 17028
Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Conformity assessment - Guidelines and examples of a certification scheme for services
Třídicí znak:015247
Schválena:17.7.2018
Vydána:1.8.2018
Účinnost od:1.9.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1394 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama