Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 13715
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Technical product documentation - Edges of undefined shape - Indication and dimensioning
Třídicí znak:013205
Schválena:7.11.2018
Vydána:1.12.2018
Účinnost od:1.1.2019
Platnost ukončena:1.5.2020
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3032 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama