Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 128-24
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Technical drawings - General principles of presentation - Part 24: Lines on mechanical engineering drawings
Třídicí znak:013114
Schválena:21.11.2018
Vydána:1.12.2018
Účinnost od:1.1.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1017 kB
Opravy:*1 2.19 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.2.2019
Věstník:2/2019
Účinnost od:1.3.2019
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:303 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama