Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN ISO/IEC 17050-2
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation
Třídicí znak:015259
Schválena:25.2.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO/IEC 17050-2:2004, ISO/IEC 17050-2:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:138 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama