Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN ISO 1996-1
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures
Třídicí znak:011621
Schválena:16.1.2017
Vydána:1.2.2017
Účinnost od:1.3.2017
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1253 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama