Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN P ISO/IEC TS 17022
Posuzování shody - Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Conformity assessment - Requirements and recommendations for content of a third-party audit report on management systems
Třídicí znak:015266
Schválena:12.6.2013
Vydána:1.7.2013
Účinnost od:1.8.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:171 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama