Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 80000-10
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics
Třídicí znak:011300
Schválena:30.1.2020
Vydána:1.3.2020
Účinnost od:1.4.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2575 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama