Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Quantities and units - Part 2: Mathematics
Třídicí znak:011300
Schválena:30.1.2020
Vydána:1.3.2020
Účinnost od:1.4.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2848 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama