Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 01 3452
Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Technical drawings - Installations - Heating and refrigerating systems
Třídicí znak:013452
Schválena:7.12.2005
Vydána:1.2.2006
Účinnost od:1.3.2006
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:492 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama