Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 50015
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidance
Třídicí znak:011518
Schválena:23.12.2015
Vydána:1.2.2016
Účinnost od:1.3.2016
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1139 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama