Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16231
Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Energy efficiency benchmarking methodology
Třídicí znak:011504
Schválena:17.12.2012
Vydána:1.2.2013
Účinnost od:1.3.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:6239 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama