Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 129-1
Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Technical drawings - Indication of dimensions and tolerances - Part 1: General principles
Třídicí znak:013130
Schválena:27.6.2005
Vydána:1.8.2005
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.5.2019
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 129-1:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:5024 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama