Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 6412-1
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 1: General rules and orthogonal representation
Třídicí znak:013245
Schválena:13.6.2018
Vydána:1.8.2018
Účinnost od:1.9.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1132 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama