Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:01 15 Management hospodaření s energií


bylo nalezeno 26 norem


ČSN EN 16001
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011501
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN ISO 50001
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
Třídicí znak:011501
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN ISO 50001
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011501
Účinnost od:1.2.2012
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 15900
Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky
Třídicí znak:011502
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN 16212
Energetická účinnost a výpočty úspor - Metody top-down a bottom-up
Třídicí znak:011503
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 16231
Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu
Třídicí znak:011504
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 16247-1
Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 16247-2
Energetické audity - Část 2: Budovy
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 16247-3
Energetické audity - Část 3: Procesy
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 16247-4
Energetické audity - Část 4: Doprava
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 16247-5
Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN ISO/IEC 13273-1
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost
Třídicí znak:011506
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN ISO/IEC 13273-2
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
Třídicí znak:011506
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN 17463
Hodnocení energetických investic (VALERI)
Třídicí znak:011507
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 16325+A1
Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny
Třídicí znak:011510
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 16325
Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011510
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN ISO 17741
Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů
Třídicí znak:011511
Účinnost od:1.12.2016

ČSN ISO 17743
Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie
Třídicí znak:011512
Účinnost od:1.1.2017

ČSN EN 17267
Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat
Třídicí znak:011513
Účinnost od:1.4.2020

ČSN ISO 50002
Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití
Třídicí znak:011514
Účinnost od:1.6.2016

ČSN ISO 50003
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií
Třídicí znak:011515
Účinnost od:1.2.2022

ČSN ISO 50003
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011515
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN ISO 50004
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001
Třídicí znak:011516
Účinnost od:1.1.2021

ČSN ISO 50004
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011516
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN ISO 50006
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod
Třídicí znak:011517
Účinnost od:1.3.2016

ČSN ISO 50015
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod
Třídicí znak:011518
Účinnost od:1.3.2016

 
 
Reklama