Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 50003
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems
Třídicí znak:011515
Schválena:23.11.2015
Vydána:1.12.2015
Účinnost od:1.1.2016
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:454 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama