Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 01 3449
Výkresy pozemních staveb. Zjednodušené výkresy pozemních staveb

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Drawings of building constructions. Simplified drawings of building constructions
Třídicí znak:013449
Schválena:24.6.1983
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.8.2004
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:576 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama