Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61082-1 ed. 2
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: Rules
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 61082-1 ed. 3 (01 3780) ze září 2015, která tuto normu zcela nahradí od 2017-12-02. S účinností od 2009.06.01 se nahrazují ČSN EN 61082-1 (01 3380) ze srpna 1995, ČSN EN 61082-2 (01 3380) z února 1996, ČSN EN 61082-3 (01 3380) z února 1996 a ČSN EN 61082-4 (01 3380) z března 1998, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou
Třídicí znak:013780
Schválena:31.1.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:2.12.2017
Počet stran:100
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:IEC 61082-1:2006, EN 61082-1:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1185 kB
Změny:*Z1 9.15 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2015
Věstník:9/2015
Účinnost od:1.10.2015
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:129 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama