Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN ISO/IEC 17050-1
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements
Třídicí znak:015259
Schválena:22.2.2011
Vydána:1.3.2011
Účinnost od:1.4.2011
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:191 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama