Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 8560
Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids
Třídicí znak:013420
Schválena:16.2.2021
Vydána:1.3.2021
Účinnost od:1.4.2021
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1431 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama