Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 7573
Technická dokumentace produktu - Seznamy částí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Technical product documentation - Parts lists
Třídicí znak:013125
Schválena:7.12.2018
Vydána:1.1.2019
Účinnost od:1.2.2019
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:756 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama