Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 50006
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance
Třídicí znak:011517
Schválena:5.1.2016
Vydána:1.2.2016
Účinnost od:1.3.2016
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1252 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama