Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TNI ISO/TR 17534-2
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Software for the calculation of sound outdoors - Part 2: General recommendations for test cases and quality assurance interface
Třídicí znak:011693
Schválena:29.6.2018
Vydána:1.8.2018
Účinnost od:1.9.2018
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:359 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama